Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ